System prezentacji online

Firma Gambit-IT sp. z o.o. to firma branży informatycznej. Dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr: RPMA.01.02.00-14-B041/18, pt. „System prezentacji online”.  Projekt zakłada nawiązanie współpracy z jednostka naukową w celu opracowania prototypu oprogramowania- systemu prezentacji online, który będzie nowym produktem dla firmy Gambit-IT. Wnioskodawca zakłada, że projekt pozwoli na łatwiejszy dostęp do innowacyjnych technologii oraz będzie stanowić spójny element zarządzania i strategii marketingowej przedsiębiorstw . Realizacja pozwoli na znaczący rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Gambit-IT.

Dofinansowanie projektu z UE: 199 680,00 zł